Het verdriet van België

Verklarende woordenlijst

Voorbeeld:
crapuul tuig, uitschot (2) crapuleus
woord
 betekenis (bron) [zie verantwoording onderaan] variant

 

A

à volonté zoveel men wil (1)

affaires zaken (2)

affront belediging (1)
affronteren, geaffronteerd

affuit verrijdbaar onderstel voor een kanon (2)

appreciëren waarderen (2)

arduin steensoort (7)

arrangeren regelen, fiksen (1)

ascenseur lift (5)

attaqueren aanvallen (2)

B

baiser kus (1)

baldakijn soort overkapping (2)

bijous juwelen (1)

binst terwijl; ondertussen (1)

bloedprocessie jaarlijkse processie in Brugge; menstruatie

borzoi windhond (2)

bottines schoenen (1)
botten, bottinen

brevier gebedenboek (2)

brousse oerwoud (1)

C

cahier schrift; tijdschrift (2)

camion vrachtwagen (1)
camionnette

caoutchouc rubbersoort (1)

capitonneren met stof bekleden (2)
gecapitonneerd

chance geluk (1)

charel penis (1)

combinaison onderjurk (7)

comme-il-faut zoals het hoort

commerçant zakenman (1)
commerce

complimenten groeten (4)

congé vakantie, verlof (1)

consciëntieus zorgvuldig (2)

content tevreden, blij (1)
contentement

contrarie integendeel; tegenovergestelde (1)

crapuul tuig, uitschot (2)
crapuleus

curieus vreemd; nieuwsgierig (2)

D

deemster schemer (1)

Dinaso Verbond van Dietsche NationaalSolidaristen, fascistische partij

drapeau vlag (7)

duts sukkeltje (1)

dwarsen oversteken (1)

E

edredon donsdeken (1)

eindmeet finishlijn (2)

embrasseren omhelzen (1)

encycliek brief van paus aan gelovigen (2)

erudiet ontwikkeld, intellectueel (2)

expliqueren uitleggen, toelichten (1)

F

facteur postbode (1)

fameus geweldig; beroemd (2)

Farizeeër schijnheilige (2)

fêteren trakteren (2)

flamingant Vlaamsgezind; voorstander van de Vlaamse beweging (2)
flaminganterie

foefelen prutsen (1)

folie opwelling, ongebruikelijke actie (1)

fourchette vork (2)

franskiljon Fransgezind, Fransgezinde Vlaming (beledigend) (1)

frazelen murmelen (2)

G

gaarne zien houden van (1)

gazet krant, dagblad (2)

gebenedijd helemaal geen (1)

gebinte balkwerk, dakspanten (5)

Gefreiter militaire rang

gepeperd pittig, pikant (2)

gewijde geschiedenis Bijbelstudie (3)

goedertierenheid barmhartigheid (5)

goesting zin (1)

greiten uitlachen (1)

H

heernonkel oom die geestelijke is (2)

hertefretten vitten (1)

hesp ham (1)

histoire verhaal, geschiedenis (1)

I

inciviek collaborateur (1)

indecent aanstootgevend (7)

intronisatie inwijding, inhuldiging (7)

K

kazemat bunker (2)

klissen aanhouden, arresteren (1)

Kol Nidrei “alle geloften”, openingswoorden Joodse dienst op Jom Kippoer

koleire boosheid, woedeaanval (1)

konkelfoezen smoezen (1)
gekonkelfoes

kouten kletsen, praten (1)

kozijn neef (1)

KSA Katholieke Studenten Actie

kuisen schoonmaken (1)
kuisjeukte, droogkuis

kwetsuur verwonding (2)

kwezel sufferd (2)

L

lamentabel betreurenswaardig (1)

lavalliere soort stropdas (2)

lijk zoals (6)

lumbago spit, rugpijn (2)

M

macadam soort wegdek (1)

marmite ketel, kookpot (1)

mastel rond gebak dat lijkt op een donut (1)

matrak wapenstok (2)

mille-feuilles tompoes (7)

mise-en-plis kunstmatige krulling van het haar (2)

miserie ellende (1)

mismeesteren verkeerde medische behandeling geven (1)

monkelen glimlachen; mompelen (1)

N

Nerviërs Belgische stam

neuten zeuren (1)

nevens naast (2)

nobiljon adellijke (7)

nondedju vloek, krachtterm (1)
nonde, dedju, dju

nonkel oom (7)

nonnenscheet gebakje, schuimpje (1)

O

ogief gotische spitsboog (2)

ontrieven ongemak bezorgen (2)

ootmoed nederigheid (2)

op schok op uitstap, van huis (1)

ouvreuse bioscoopmedewerkster (5)

ouwel hostie (2)

P

paravent kamerscherm (1)

passeren voorbijgaan, verlopen (1)

peignoir kamerjas (1)

peinzen denken (1)

peluwzak dekbed

peter peetvader (1)
dooppeter

pezewever zeveraar, zeurkous (1)

pieta afbeelding van Maria met het dode lichaam van Christus (2)

pompsteen gootsteen (1)

preutelikker klein hondje (1)

pronostiek voorspelling; voetbaltoto (1)

R

reclameren klagen (1)

refter eetzaal (2)

refuseren weigeren (1)

resumé samenvatting (2)

Rex katholieke fascistische partij
rexist

Roden Spaanse Republikeinen

S

sakkeren foeteren, mopperen (2)

schabouwelijk jammerlijk (1)

schamoteren toeren uithalen (1)

schmink make-up (1)
geschminkt

schoon mooi, goed (2)
schoontje

schruwelen schreeuwen, tieren (1)

smout vet, olie (2)

soutane priesterkleed (4)

staketsel pier op houten palen (1)

stiel beroep, specialisatie (1)

T

tas kopje (2)

telloor bord (1)

temerig dreinend (7)

Teutonen Germaanse stam (2)

Tommy Britse soldaat (2)

traineren slepen, vertragen; slingeren (2)

trunten flauw doen (1)

U

usance gewoonte (4)

V

valies bagagekoffer (2)

velo fiets (1)

verkerven bederven, verpeuterd (5)

verpinken aarzelen (2)

verschieten schrikken; opkijken (1)

verwaten arrogant (2)

vet dik; vuil, niet netjes, onkuis (1)
vette boeken, vet kalf

vide gelet op, vanwege (8)

vlam Vlaming

vogelen geslachtsgemeenschap hebben (1)

volant japon (2)

vrank vrijpostig (2)

W

wallebakken heel de nacht uitgaan (1)

windhaan huichelaar, wispelturig persoon (2)

Z

zeel dik koord, touw (1)

zever kwijl; onzin, flauwekul; gezeur (1)
zever in pakskes, zeveren

 

Verantwoording:

1. Het Vlaams Woordenboek. 

2. Woorden.

3. “De gewijde geschiedenis voor kleine kinderen in vragen en antwoorden”. 

4. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

5. Mijn Woordenboek: Puzzelwoordenboek. 

6. Synoniemen.

7. Encyclo.

8. Lycaeus Juridisch Woordenboek.