Het verdriet van België

Verder lezen

Meer weten? De volgende websites en boeken kunnen geraadpleegd worden voor meer informatie over onderwerpen en thema’s die in Het verdriet van België voorkomen.

Hugo Claus

Voor meer informatie over o.a. het leven en het oeuvre van Claus:

Een documentatie van Hugo Claus als schrijver die zich maatschappelijk betrokken opstelt:

  • Absillis, Kevin, red. De plicht van de dichter: Hugo Claus en de politiek. Antwerpen: De Bezige Bij, 2013.

Met het oog op de autobiografische elementen van Het verdriet van België is het interessant om dit boek een keer in te kijken:

  • Wildemeersch, George. Hugo Claus. De jonge jaren. Antwerpen: Polis, 2015.

Canon

Het verdriet van België is opgenomen in:

De canon maakt duidelijk welke teksten door het literaire veld in Vlaanderen als essentiële Nederlandstalige literatuur worden beschouwd. Het canonproject is een initiatief van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

De Vlaamse taalstrijd

Taal is een onderwerp dat regelmatig voorbijkomt in Clausstudies; ook de bronnen onder het kopje ‘Hugo Claus’ bieden informatie over dit thema.

Om een indruk te krijgen van de veelomvattende rol die de taal van oudsher speelt voor het Vlaamse volk, zijn de volgende teksten aanbevelenswaardig:

  • Bultinck, Bert. ‘Flamands! Encore un effort! Notities over de taal van de Vlaamse literatuur.’ Bzzlletin vol. 32, nr. 287 (november 2003), pp 18-28.
  • Deprez, Kas. ‘De taal van de Vlamingen’. In: Kas Deprez & Laura Vos (red.), Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000. Antwerpen: Houtekiet, 1999 pp 103-116.
  • Geerts, G. ‘De taalpolitieke ontwikkelingen in België’. In: M.C. van den Toorn et al (red.). Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997. 572-595. DBNL.
  • Hoof, Sarah van. ‘De Vlaamse taalstrijd.’ In: Vooys. Tijdschrift voor letteren vol. 33, nr. 4 (december 2015), pp 66-71. Web.

Eerste en Tweede Wereldoorlog

De volgende boeken bieden meer informatie over België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog:

  • Meyers, W.C.M. et al. Hoe België Wereldoorlog II overleefde! Brussel: Reinaert, 1975.
  • Schaepdrijver, Sophie de. De Groote Oorlog: het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam: Atlas, 1997.
  • Vijver, Herman van de. België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8: Het cultureel leven tijdens de bezetting. Kapellen: DNB/Uitgeverij Peckmans, 1990. DBNL.

Vlaams-nationalisme

Dit boek duikt in het verleden van het Vlaams-Nationalisme en legt vooral de nadruk op het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) in de periode 1933-1945:

  • Wever, Bruno de. Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945. Tielt: Uitgeverij Lannoo, 1994. DBNL.